TERMA & SYARAT

Terma dan Syarat ini akan terpakai bagi semua Perintah dan Kontrak yang dibuat atau dibuat oleh kami untuk penjualan dan pembekalan Produk. Apabila anda mengemukakan Pesanan kepada kami, memberikan sebarang arahan penghantaran atau menerima penghantaran Produk, ini akan dalam apa jua keadaan membentuk penerimaan anda yang tidak memenuhi syarat Terma dan Syarat ini. Tiada apa-apa dalam Terma dan Syarat ini memberi kesan kepada hak berkanun anda (termasuk hak untuk menegaskan bahawa barangan yang anda beli dari perniagaan mesti sesuai dengan keterangan mereka, sesuai untuk tujuan mereka dan kualiti yang memuaskan).

Terma dan Syarat ini akan mengatasi sebarang istilah berasingan yang dikemukakan oleh anda. Apa-apa syarat yang anda serahkan, mencadangkan atau menetapkan apa-apa bentuk dan pada bila-bila masa, sama ada secara bertulis, melalui e-mel atau secara lisan, secara nyata diketepikan dan dikecualikan.

Tiada terma atau perubahan lain terhadap Terma dan Syarat akan terikat melainkan dipersetujui secara bertulis yang ditandatangani oleh kami.

PENGHANTARAN

 1. Kami berhasrat untuk menyampaikan Produk kepada anda di tempat penghantaran yang diminta oleh anda dalam Pesanan anda.
 2. Kami berhasrat untuk menghantar dalam masa yang ditunjukkan oleh kami pada masa Pesanan anda (dan dikemaskini di Pengesahan Pesanan) tetapi kami tidak dapat menjanjikan tarikh yang tepat apabila anda menyerahkan Pesanan anda atau di Pengesahan Pesanan.
 3. Kami sentiasa berhasrat untuk menyampaikan dalam tempoh masa yang ditetapkan dari mana-mana Perintah, yang kami terima tetapi kami tidak dapat menjamin tarikh penghantaran yang kukuh.
 4. Kami berhasrat untuk memberitahu anda jika kami menjangkakan bahawa kami tidak dapat memenuhi anggaran tarikh penghantaran, tetapi, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk sebarang kerugian, liabiliti, kos, ganti rugi, caj atau perbelanjaan yang timbul daripada penghantaran lewat.
 5. Harap maklum bahawa mungkin tidak mungkin kami menghantar ke beberapa lokasi. Sekiranya ini berlaku, kami akan memaklumkan kepada anda menggunakan butiran hubungan yang anda berikan kepada kami apabila anda membuat Pesanan anda dan mengatur pembatalan Pesanan atau penghantaran ke alamat penghantaran alternatif.
 6. Kami menyampaikan dalam pembungkusan standard kami. Sebarang pembungkusan khas yang diminta oleh anda adalah tertakluk kepada caj tambahan.
 7. Anda harus berhati-hati apabila membuka Produk supaya tidak merosakkannya, terutamanya apabila menggunakan mana-mana instrumen yang tajam. Adalah menjadi tanggungjawab anda untuk memastikan bahawa Produk adalah mencukupi dan sesuai untuk tujuan anda dan memenuhi keperluan individu anda. Kami tidak menjamin bahawa Produk akan memenuhi keperluan individu anda. Anda mengakui bahawa Produk adalah standard dan tidak dibuat sesuai untuk memenuhi sebarang keperluan tertentu yang mungkin anda miliki.

PEMBATALAN

 1. Boleh membatalkan pesanan jika Produk tidak tersedia untuk apa-apa sebab. Kami akan memaklumkan anda jika ini adalah kes dan mengembalikan sebarang pembayaran yang telah anda buat.
 2. ApaSajer.my biasanya akan mengembalikan wang yang diterima daripada anda menggunakan kaedah yang sama yang digunakan oleh anda untuk membayar Produk.

PRODUK ROSAK

 1. ApaSajer.my menjamin bahawa: (i) Produk yang dihantar adalah tidak rosak dan dalam kuantiti yang betul; dan (ii) Produk yang dihantar adalah mengikut spesifikasi terkini oleh pengeluar seperti yang ditetapkan didalam laman web ketika pesanan dibuat oleh anda.
 2. Sebelum penghantaran, ApaSajer.my boleh membuat penyelarasan kecil kepada bahan, warna, berat, pengukuran, reka bentuk dan ciri-ciri lain setakat yang munasabah.
 3. ApaSajer.my berusaha keras untuk menyampaikan Produk dalam keadaan baik. Walau bagaimanapun, jika anda memberitahu kami bahawa Produk rosak, anda bersetuju untuk mengekalkan Produk dalam keadaan semasa yang tersedia bagi kami untuk memeriksa dalam masa yang munasabah.
 4. Bagi isu penerimaan Produk yang rosak atau salah, ApaSajer.my mungkin memerlukan bantuan anda dan peruntukan segera mengenai maklumat tertentu mengenai Produk, termasuk: (i) Anda menyatakan dengan terperinci yang wajar cara yang didakwa bahawa Produk rosak atau cacat dan (ii) Anda memberi kami nombor nota penghantaran dan apa-apa maklumat lain yang kami kehendaki.
 5. Jika anda ingin ApaSajer.my untuk membaiki, menggantikan atau memberikan bayaran balik untuk Produk di mana ia mematuhi Kontrak yang berkenaan, dan kami mendapati bahawa Produk tersebut mempunyai: (i) Telah disalahgunakan atau tertakluk kepada pengabaian, penjagaan tidak wajar atau tidak mencukupi, kecerobohan, kerosakan atau keadaan tidak normal; atau (ii) Terlibat dalam apa-apa kemalangan atau kerosakan yang disebabkan oleh percubaan yang salah pada pengubahsuaian atau pembaikan; atau (iii) Produk telah melalui kesusutan kualiti dan lusuh biasa, selepas penghantaran oleh kami, kami mungkin atas budi bicara kami memutuskan untuk tidak membaiki, menggantikan atau mengembalikan produk anda dan / atau kami mungkin mengharuskan anda membayar semua kos pengangkutan yang munasabah dan kos servis di saat ini yuran dan kos piawai dan caj ini kepada kad kredit atau kad debit anda, atau butiran pembayaran yang anda berikan kepada kami apabila anda membuat Pesanan anda, dan, setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, kami tidak akan bertanggungjawab kepada anda untuk apa-apa kerugian, liabiliti , kos, ganti rugi, caj atau perbelanjaan sebagai hasilnya.

PEMULANGAN & BAYARAN

 1. Kami tidak menerima pulangan atau pertukaran kecuali item yang anda beli rosak. Jika anda menerima barangan yang rosak, sila hubungi kami di apasajer.my@gmail.com dengan butiran produk dan kecacatan. Anda boleh menghantar barang yang anda anggap cacat kepada: Poslaju Cyberjaya, Cyber 12, 63000 Cyberjaya, Selangor, Malaysia. Waranti didasarkan pada tarikh yang dicetak pada semburan boleh (terpakai kepada Hyprex sahaja). Produk yang dipulangkan diperiksa oleh Jabatan Jaminan Kualiti & Kawalan Kualiti kami. Sekiranya terdapat sebarang kerosakan kepada produk akibat kecacatan pengilangan atau penyelewengan spesifikasi kilang, kami berjanji untuk menukar 1-ke-1 dari mana-mana produk yang rosak.
 2. Setelah menerima produk yang dipulangkan, kami akan memeriksa sepenuhnya dan memberitahu anda melalui e-mel, dalam tempoh masa yang munasabah, sama ada anda layak mendapat bayaran balik atau penggantian akibat kecacatan itu. Jika anda berhak untuk penggantian atau bayaran balik, kami akan menggantikan produk atau membayar balik harga belian, menggunakan kaedah pembayaran asal Bayaran balik tidak termasuk sebarang caj perkapalan dan pengendalian yang ditunjukkan pada slip pembungkusan atau invois.
 3. Bayaran penghantaran untuk semua pulangan mestilah prabayar dan diinsuranskan oleh anda. Anda bertanggungjawab untuk kehilangan atau kerosakan pada perkakasan semasa penghantaran. Kami tidak menjamin bahawa kami akan menerima item yang dikembalikan anda. Caj penghantaran dan pengendalian tidak boleh dikembalikan. Sebarang amaun yang dikembalikan tidak akan termasuk kos penghantaran.

PENGURUSAN JAMINAN DAN ADUAN

 1. ApaSajer.my akan melaksanakan tanggungjawab kami di bawah Terma dan Syarat ini dengan kemahiran dan penjagaan yang munasabah.
 2.  ApaSajer.my memberikan nilai yang besar kepada kepuasan pelanggan kami. Anda boleh menghubungi kami pada bila-bila masa menggunakan butiran hubungan yang diberikan. ApaSajer.my akan cuba menangani kebimbangan anda dengan seberapa segera yang semunasabahnya mungkin dan akan menghubungi anda apabila menerima sebarang pertanyaan atau aduan yang berkaitan.
 3. Sekiranya berlaku aduan, ini akan membantu kami jika anda dapat menerangkan objek aduan anda dengan seberapa segera yang mungkin dan, jika berkenaan, hantarkan kami salinan Pesanan atau sekurang-kurangnya nombor pesanan yang kami berikan dalam Pengakuan atau Pengesahan Perintah. Sekiranya anda tidak menerima sebarang tindak balas daripada kami dalam tempoh lima Hari Perniagaan, sila maklumkan lebih lanjut. Dalam kes-kes yang jarang berlaku, e-mel anda mungkin terperangkap dalam penapis spam kami atau tidak menghubungi kami, atau surat-menyurat yang kami hantar kepada anda mungkin tidak sampai kepada anda

PERLINDUNGAN DATA

Sila lihat di Dasar Privasi ApaSajer.my, yang merupakan sebahagian daripada Terma dan Syarat ini.

KETERSEDIAAN LAMAN WEB, KESELAMATAN DAN KETEPATAN

Walaupun ApaSajer.my berupaya menjadikan Laman Web tersedia 24 jam sehari, kami tidak boleh dipertanggungjawabkan jika atas apa jua sebab Laman Web tidak tersedia pada bila-bila masa atau untuk sebarang tempoh. ApaSajer.my tidak memberi jaminan bahawa akses anda ke Laman Web akan terganggu, tepat pada masanya atau bebas daripada kesilapan. Disebabkan sifat Internet, ini tidak boleh dijamin. Di samping itu, ApaSajer.my kadang-kadang perlu melakukan pembaikan, penyelenggaraan atau memperkenalkan kemudahan dan fungsi baru.Akses ke Laman Web mungkin digantung atau ditarik balik kepada atau dari anda secara peribadi atau semua pengguna untuk sementara waktu atau secara kekal pada bila-bila masa dan tanpa notis. ApaSajer.my juga boleh mengenakan sekatan pada panjang dan cara penggunaan mana-mana bahagian Laman Web untuk apa-apa sebab. Jika kami mengenakan sekatan kepada anda secara peribadi, anda tidak boleh cuba menggunakan Laman Web di bawah nama atau pengguna lain.ApaSajer.my tidak menjamin bahawa Laman Web akan serasi dengan semua perkakasan dan perisian yang boleh anda gunakan. ApaSajer.my tidak akan bertanggungjawab bagi kerosakan kepada, atau virus atau kod lain yang boleh menjejaskan mana-mana peralatan komputer, perisian, data atau harta lain hasil daripada akses anda atau penggunaan Laman Web atau memperoleh apa-apa bahan daripada, atau hasil daripada penggunaan, Laman Web. ApaSajer.my juga tidak akan bertanggungjawab terhadap tindakan pihak ketiga.ApaSajer.my boleh mengubah atau mengemas kini Laman Web dan apa sahaja yang dinyatakan di dalamnya tanpa notis kepada anda.Walaupun ApaSajer.my berupaya memastikan bahawa maklumat dan bahan di Laman Web adalah betul, tiada jaminan atau perwakilan, nyata atau tersirat, diberikan bahawa mereka adalah lengkap, tepat, terkini, sesuai untuk tujuan tertentu dan, kepada setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, ApaSajer.my tidak menerima apa-apa liabiliti untuk apa-apa kesilapan atau ketinggalan. Ini tidak akan menjejaskan apa-apa kewajipan yang boleh dimiliki oleh ApaSajer.my di bawah mana-mana kontrak yang kami ada dengan anda untuk memberi anda perkhidmatan, termasuk apa-apa kewajipan yang kami ada di bawah kontrak itu untuk memberikan anda maklumat dan nasihat yang tepat, dan yang ApaSajer.my boleh lakukan melalui bahagian laman web yang selamat untuk orang yang menggunakan kata laluan yang sesuai.Bahan yang terkandung di Laman Web disediakan untuk tujuan maklumat sahaja dan ia tidak akan menimbulkan komitmen atau kewajipan oleh kami. Sebarang maklumat di Laman Web tidak akan menjadi sebahagian daripada tawaran atau kontrak.

PENDAFTARAN UNTUK PERKHIDMATAN

Jika anda ingin mengemukakan pesanan ke Laman Web untuk membeli salah satu produk yang disenaraikan di Laman Web, anda perlu mendaftarkan akaun di Laman Web (“Akaun”) yang anda boleh mengakses Laman Web melalui bahagian “Akaun Pengguna” di Laman Web. Untuk mendaftar anda perlu membekalkan kami dengan nama anda,, hubungi no. kod pos dan alamat e-mel dan mungkin beberapa maklumat peribadi lain. Lihat Dasar Privasi kami untuk maklumat lanjut mengenai perkara ini.Sebaik sahaja anda mendaftar dengan Laman Web, anda akan diminta membuat nama pengguna untuk, dan memperuntukkan kata laluan kepada, Akaun anda. Anda mesti menyimpan kata laluan sulit dan dengan serta-merta memberitahu kami jika ada pihak ketiga yang tidak dibenarkan menyedari kata laluan tersebut atau jika terdapat sebarang penggunaan tidak sah alamat e-mel anda atau Akaun anda atau sebarang pelanggaran keselamatan yang diketahui kepada anda. Anda bersetuju bahawa mana-mana orang yang nama pengguna atau kata laluan anda didedahkan dibenarkan untuk bertindak sebagai ejen anda untuk tujuan menggunakan (dan / atau berurusniaga melalui) Akaun anda. Sila ambil perhatian bahawa anda bertanggungjawab sepenuhnya jika anda tidak mengekalkan kerahsiaan kata laluan anda.Anda mesti didaftarkan dengan alamat e-mel peribadi yang sah yang anda akses secara teratur, supaya, antara lain, e-mel pentadbiran boleh dihantar kepada anda. Mana-mana Akaun yang telah didaftarkan dengan alamat e-mel orang lain atau dengan alamat e-mel sementara boleh ditutup tanpa notis. ApaSajer.my mungkin memerlukan anda mengesahkan Akaun di pendaftaran atau jika kami percaya anda telah menggunakan alamat e-mel yang tidak sah.ApaSajer.my berhak untuk menutup Akaun anda, jika anda didapati mempunyai niat atau tindakan yang mengganggu Laman Web dalam apa cara sekalipun.Apabila anda mendaftar untuk Akaun, dan setiap kali anda log masuk ke Akaun anda selepas itu, anda mempunyai pilihan untuk mendaftar untuk menerima, dan memilih untuk tidak menerima, e-mel maklumat (seperti surat berita, maklumat mengenai tawaran, tawaran dari syarikat saudara perempuan kami dll). Anda boleh berhenti melanggan dari e-mel maklumat tersebut pada bila-bila masa dengan log masuk ke Akaun anda atau dengan menghantar e-mel untuk berhenti melanggan.Walaupun ApaSajer.my menyimpan maklumat yang berkaitan dengan sebarang pesanan yang anda hantar ke Laman Web untuk membeli salah satu produk yang disenaraikan di Laman Web, anda tidak akan dapat mengambil maklumat ini secara langsung atas alasan keselamatan. Anda boleh mengakses maklumat ini dengan melog masuk ke Akaun anda. Anda akan dapat melihat maklumat yang berkaitan dengan pesanan anda yang lengkap, terbuka atau baru-baru ini dihantar dan mengurus dan menyimpan maklumat alamat anda, sebarang butiran bank dan surat berita yang anda mungkin telah melanggan.

MAKLUMAT TENTANG ANDA DAN LAWATAN ANDA KEPADA LAMAN WEB

Kami memproses maklumat tentang anda mengikut Dasar Privasi kami. Dengan menggunakan Laman Web, anda bersetuju dengan pemprosesan sedemikian dan anda menjamin bahawa semua data yang disediakan oleh anda adalah tepat.